Att förbättra rumsakustiken med hjälp av akustiktak är ett effektivt sätt att skapa trivsamma miljöer som är anpassade efter din verksamhet, samtidigt som det ökar ditt och dina kollegors välmående.

Vår specialitet är att lösa dina akustikproblem. Vi på Acoustic Montage arbetar med montering av ljudabsorberande akustiktak, undertak och väggabsorbenter. Några av de miljöer vi arbetar i är skolor, industrilokaler, kontor och konferensrum.

Vår snabbhet och flexibilitet är väldigt uppskattat hos våra kunder. Vi är ofta med redan i ritstadiet vilket underlättar arbetsprocessen både för våra kunder och för oss. Vi kan då vara med och påverka utifrån vårt sätt att se på slutresultatet.

Några referenser