I moderna kontorslokaler är det vanligt med öppna landskap, där det lätt kan bli hög ljudnivå, speciellt om många pratar i telefon samtidigt. För att öppna kontorslandskap, likt det på försäljningsbolaget vi hjälpte, ska fungera utan att dra ner på effektiviteten och de anställdas välmående, behövs någon typ av ljudabsorbent. Antingen i taket eller på väggarna. I det här fallet installerade vi Ecophon Focus E, ett av många akustiktak med goda absorberingsförmågor.

Bilderna är hämtade från Thule Fastighetsutveckling.

« Tillbaka till alla referenser