• Referens
  • Referens
  • Referens
  • Referens

Ljuddämpning i öppet kontorslandskap

I moderna kontorslokaler är det vanligt med öppna landskap, där det lätt kan bli hög ljudnivå. Särskilt om många pratar i telefon samtidigt. För att öppna kontorslandskap, likt det på försäljningsbolaget vi hjälpte, ska fungera utan att dra ner på effektiviteten och de anställdas välmående, behövs någon typ av ljudabsorbent och ljuddämpande platttor. Antingen i taket eller på väggarna. I det här fallet installerade vi Ecophon Focus E, ett av många akustiktak med goda absorberingsförmågor och passar bra som ljuddämpare i kontorslandskap. Vill du läsa mer om hur man kan dämpa ljudet i kontorlandskap?

Bilderna är hämtade från Thule Fastighetsutveckling.

« Tillbaka till alla referenser