• Referens
  • Referens
  • Referens

Kundens önskemål var att i ett hus från sekelskiftet skapa ett modernt, representativt, tyst och diskret Nordenkontor med tydlig företagsidentitet. Vi bidrog med god stämning genom att montera fasta gipsundertak med infällda spotlight och kylbafflar. Med ett nytt undertak med ljuddämpande plattor och trevligt ljus, blev miljön trevligare och kunden nöjd.

Bilderna är hämtade från Thule Fastighetsutveckling.

« Tillbaka till alla referenser