• Referens
  • Referens
  • Referens

Ovan syns bilder från installationen av ljudabsorbenter till ett kontor på Nybrogatan 7 i Stockholm. På ett kontor är det särskilt viktigt att ljudnivån är behaglig för att arbetet både ska effektiviseras och bli trivsammare. Ett kontorslandskap kan komma med flera ljudutmaningar i form av sorl från kollegor, buller från gatan eller smattrande tangentbord. Ljudabsorbenter absorberar dessa olika ljud och dämpar dem. Vi på Acoustic Montage har ljudabsorbenter i olika färger för montering både på tak och vägg, allt för att det ska passa ditt kontor. På bilderna efter installationen har de takmonterade ljudabsorbenterna en färg som passar kontorets look. Stilrent och diskret dämpar de störande ljud och skapar arbetsro på kontoret.

Ljuddämpande material för öppna kontorslandskap

Kontoret på Nybrogatan 7 ligger i en äldre byggnad och har renoverats smakfullt. Kontor som dessa med något öppen utformning och högt i tak gynnas mycket av ljudabsorbenter. Absorbenternas dämpande material minskar ekande ljud eller sorl från kollegor. Installationen av de ljuddämpande takplattorna utfördes av två av våra duktiga montörer under en tvåveckorsperiod. De ljuddämpande takplattor som användes var Ecophon Focus Ds 600×600 som fungerar mycket väl i kontorsmiljöer. Resultatet blev stilrent och välanpassat efter kontorets äldre karaktär och utformning. Den ljusa färgen på de ljudabsorberande takplattorna medför även en behaglig upplysning av arbetsplatsen samt gör att kontoret bibehåller en fräsch känsla. 

Vi är mycket nöjda med projektets resultat och vi är glada över att våra stilrena takmonterade ljudabsorbenter bidrar till en trivsam ljud & arbetsmiljö på Nybrogatan 7. Om du sitter i ett kontorslandskap med för högt ljud är du varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig med våra stilrena och anpassningsbara ljudabsorbenter.  

Vill du läsa mer om hur man kan dämpa ljudet i kontorslandskap?

« Tillbaka till alla referenser