• Referens

F2-hallen i Hägernäs uppfördes år 1929-30 för flygflottiljen F2, Kungliga Roslagens flygkår. Hallen byggdes om och till med en omklädningsbyggnad på 1960-talet. Nu ersätts den gamla omklädningsbyggnaden och med en ny, modern sådan. Den ursprungliga hallen har fått planbeteckningen q, som innebär ”kulturhistoriskt värdefull miljö, byggnader och område får inte förvanskas”. Tillbyggnaden har bestämmelsen f 2, som innebär att ”ny bebyggelse ska anpassas till omgivande bebyggelse”.

Projektdata

Byggstart
mars 2012
Byggkostnad
5,8 mkr
F-btkn
Kanslihuset 1, Hägernäs 7:22
Byggmånader
Entr.form
Generalentreprenad

« Tillbaka till alla referenser