Här finner ni några av de projekt vi varit med i. Vi har bidragit med bättre ljudmiljö och bättre akustik, med hjälp av kvalitativa och hållbara produkter. Produkter som t ex ljudabsorbenter, akustiktak och ljuddämpande plattor för både vägg och tak.